Hier zetten we uiteen hoe we omgaan met de privacy van alle websitebezoekers. Door gebruik van de deze website kunnen persoonsgegevens door u worden afgegeven aan EY VODW. Wij hechten groot belang aan de privacy van alle websitebezoekers en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. EY VODW verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die u aan EY VODW verstrekt.

Als u gegevens achterlaat op deze website

EY VODW bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze verklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van optimale dienstverlening.

Zo gaan wij om met uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het uitvoeren van door u gedane verzoeken, voor relatiebeheer, direct marketing doeleinden, arbeidsbemiddeling en sollicitaties.  Wij kunnen op basis van de informatie in uw opgebouwde profiel meer op uw interesses gebaseerde informatie toesturen.

Contactformulier

Als u op onze website een contactformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen.

Sollicitaties en arbeidsbemiddeling

Persoonsgegevens die u met EY VODW deelt ten behoeve van een sollicitatie zijn alleen inzichtelijk voor personeelsleden die betrokken zijn bij het sollicitatieproces. Als u als sollicitant wordt afgewezen zullen de gegevens met betrekking tot de sollicitatie maximaal 12 maanden na afloop van de procedure worden vernietigd. In sommige gevallen vragen we uw toestemming om de termijn voor het bewaren van deze gegevens met maximaal 12 maanden te verlengen.

Als u door EY VODW wordt aangenomen zullen uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het dienstverband, verlengd met de wettelijke bewaartermijnen.

Informatieverstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als dat nodig is voor het verlenen van gevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij (o.a. met een overeenkomst) er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij met de derde partij overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van EY VODW verwerkt en opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, of mobiele telefoon worden geplaatst. EY VODW maakt op haar website van twee soorten cookies gebruik;

  • Functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik deze cookies is het niet vereist om u daarvoor toestemming te vragen.
  • We maken gebruik van Google Analytics. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft EY VODW gekozen voor een privacyvriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent onder andere dat EY VODW een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en “gegevens delen” is uitgeschakeld. Op basis van deze instellingen is het niet vereist om u daarvoor toestemming te vragen.
  • Analytische cookies die nodig zijn om het gebruik van de website te analyseren. Met deze cookies wordt uw IP-adres en de informatie die op deze website achterlaat gecombineerd.

Indien u de gegevens die via cookies op uw computer zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.

Delen op social media 

Op diverse pagina’s op de EY VODW website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie  van EY VODW kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook ,LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. EY VODW heeft daarop geen invloed.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengt EY VODW wijzigingen aan in haar privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen wanneer dat voor u relevant is, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens

Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties. Als u vragen of zorgen heeft over ons privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.